Flyprat


Go Back   Flyprat > Spotterforum > NSFF-forum

Notices

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 10-07-2011, 20:24   #1
Airbus 330
ScanFlyer Dusty
 
Airbus 330's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: Lillestrøm
Posts: 4,319
Default NSFF oppfordring ang Luftforsvaret og registreringer ved OSL

VEDRØRENDE FORSVARETS VAKTHOLD OG REGISTRERING AV KJØRETØY PÅ SIVILT OMRÅDE – OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Norsk Spotter og Flyentusiast Forening har mottatt en redegjørelse fra 135 Luftving (Forsvaret på Gardermoen Flystasjon) vedrørende registrering av kjennetegn på kjøretøy til medlemmer av foreningen, og andre som tar tilhold ved Oslo Lufthavn Gardermoen for å fotografere fly eller bare se på fly.

NSFF vil med dette presisere vår holdning til saken og oppfordrer både medlemmer og ikke medlemmer til å følge våre anbefalinger.

I brevet fra 135 Luftving blir det vektlagt at registreringen av kjennetegn på kjøretøy kun er ment som et ledd i å forebygge sikkerhetstruende hendelser, herunder aktiviteter av f.eks utenlandske statsborgere som ikke har til hensikt å se eller fotografere fly slik flyentusiaster gjør det etc.

Forsvaret viser videre til at de av Forsvarsdepartementet er gitt politimyndighet etter “Lov om militærpolitimyndighet og at dette er gyldig på både militært område og områder som grenser inn til militærtområde. Loven gir forsvaret politimyndighet overfor militært personell så vel sivile innen disse områdene.

3. Politimyndighet etter loven omfatter rett til å gripe inn for å opprettholde den alminnelige ro og orden, anholde og innbringe personer etter politilovens § 8.
Den som har politimyndighet etter loven har også rett til å bruke foreløpig arrest overfor enhver som omfattes av kapittel I i lov om den militære disiplinærmyndighet som:
1. forstyrrer den alminnelige ro og orden.
2. har gjort seg skyldig i alvorlig pliktstridig forhold og det av tjenestlige grunner finnes nødvendig at vedkommende straks blir pågrepet.
3. eller har gjort seg skyldig i refsbart forhold og det er særlig grunn til å frykte for at vedkommende vil øve vold eller skadeverk, eller fortsatt gjør seg skyldig i grovt disiplinærbrudd.

Det å påberope seg at det ikke er forsvarets område og at det er sivilt politi som enten skal bortvise eller tilsnakke sivile personer på områdene rundt Oslo Lufthavn Gardermoen understreker foreningen overfor medlemmene at ikke medfører riktighet, og dermed etter loven som referert til over kan du risikere å bli anholdt av personell fra forsvaret i disse områdene.

135 Luftving ønsker et fredelig og godt samarbeide mellom forsvaret og flyentusiaster, men ønsker å redegjøre for at registreringen av kjennetegn på kjøretøy vil fortsette i tråd med det gjeldene lovverket. Registreringen vil ikke skape problemer for våre medlemmer og informasjonen som samles inn registreres ikke i baser hos 135 Luftving på Gardermoen, men oversendes Forsvarets Sikkerhetsavdeling.

135 Luftving presiserer at det skal skjellig grund til for å hindre aktiviteter, eller bortvise flyentusiaster eller andre som befinner seg rundt Gardermoen. Dette betyr at så lenge du opptrer høflig og svarer på en hyggelig måte hvis du skulle få spørsmål fra forsvarets vaktbiler så vil det heller ikke skje noe mer.

135 Luftving håper med sitt svar at flyentusiastene forstår hvorfor registreringen blir gjennomført og respekterer dette.

Håpet er at gjentatte klager fra entusiastene skal stoppe.

Oppfordring

NSFF vil oppfordre alle medlemmer og ikke-medlemmer til å følge dette. Forsvaret gjør dette for vårt lands sikkerhet og de har sin fulle rett på de områdene rundt Gardermoen å sjekke opp kjøretøyets nummerskilt. Vi ber alle om ikke å være uhøflig eller snakke tilbake på en ufin måte. Respekter at det er slik med en flyplass som har en militær flystasjon og husk at forvaret kan velge å søke departementene om at områder (f.eks vollen ved 19R) blir avstengt fra denne type aktivitet og tilgang. Dette ønsker vi selvsagt ikke skal skje.

NSFF ønsker også å presisere at vi er i kontakt med Romerike Politidistrikt for å få bekreftelse på lovverket og en uttalelse fra politiet på denne saken som vil bli fremlagt medlemmene når denne foreligger fra juristene etter sommeren.

Har du forståelse for hva dette innebærer er det veldig bra, hvis du ikke skjønner dette eller er uenig, ta gjerne kontakt på en seriøs måte med foreningen og utdyp dine meninger som er viktige og ta med videre.

Foreningen håper medlemmene kan respektere denne redegjørelsen og til det beste for felleskapet opptre på en høflig måte slik at vår hobby kan fortsette upåvirket av at forsvaret eller andre legger hindringer i veien for det i fremtiden.

STYRET, NSFFF

16. juli 2011
Airbus 330 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2011, 09:11   #2
ATC-flyradar
Traveler
 
ATC-flyradar's Avatar
 
Join Date: Aug 2006
Location: Oslo
Posts: 4,822
Default Re: NSFF oppfordring ang Luftforsvaret og registreringer ved OSL

Quote:
NSFF ønsker også å presisere at vi er i kontakt med Romerike Politidistrikt for å få bekreftelse på lovverket og en uttalelse fra politiet på denne saken som vil bli fremlagt medlemmene når denne foreligger fra juristene etter sommeren.
Nå er det høst og kan vel forvente at politijuristen i Romerike Politidistrikt har kommet hjem fra ferie og kan besvare NSFF innen denne uken.

Jan
__________________


Next flight:
ATC-flyradar is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2011, 09:43   #3
Basse-HAU
ScanFlyer Gold
 
Join Date: Jul 2009
Location: Haugesund
Posts: 1,613
Default

Etter oppklaringsstattestikker og ventetider i justisvesenet så spørs det om de mente denne sommeren???

Så lenge forsvaret har politimyndighet på og i nærhet av sine baser og dets personell, så tror jeg det er klokt å putte fingeren i jorda og kjenne etter.
Basse-HAU is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Oppfordring fra OSL Gardermoen ang. droner inger NSFF-forum 12 17-10-2019 02:47
NSFF's grilldag, Lørdag 29.juni ved OSL. TKDahl NSFF-forum 3 27-12-2013 08:50
NSFF spotterguide, OSL. TKDahl NSFF-forum 6 31-08-2013 12:50
Ang et flyselsap sine plikter ved dårlig vær Happyflyer Reiseforum 2 22-12-2010 00:30
Spm ang OSL spotterplattform N-3PB NSFF-forum 9 30-05-2010 02:23


All times are GMT +2. The time now is 23:04.


Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Foreningen Flyprat, Scanair og bidragsytere. Enkelte ikoner fra Famfamfam CC-BY.