Flyprat


Go Back   Flyprat > Spotterforum > NSFF-forum

Notices

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 07-12-2009, 14:36   #141
Flopp
ScanFlyer Blue
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 218
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

En liten oppdatering angående maktsyke politifolk som ikke har noe bedre å gjøre.

Var en tur på Gardermoen og tittet på dagens ankomst av "Obama leker" men en kamerat.

Vi sto ved 01L og fikk etter 1,5 minutter besøk av sivil onkel.
Vi måtte hoste opp legitimasjon og de ringte inn og sjekket hvor farlige vi var.

Vi ble da grundig avhørt om hvorfor vi var der, om vi var sånne "flytittere", og om vi tok bilder ofte.

"Ofte? Hva mener du med det" spurte jeg.
"Hver dag eller en gang i uka?" sa onkel.

Tulling! Det skal vel han drite i!

Etter at de hadde ringt inn og sjekket oss opp så kom de tilbake og sa til kameraten min, "Vi vil ikke HA deg her! Det er ikke lov til å ta bilder av innflyvningen."

Etter dette dro vi bort til vollen. Vi ringte da romerike politistason og hørte litt om hva som skjer. Fikk da beskjed om at "Politiet er ute etter å ta flyspottere denne uken."

Så har du tenkt deg til gardermoen i løpet av uken, se ikke bort fra at du blir stoppet av noen maktsyke småtroll.
Flopp is offline  
Old 07-12-2009, 14:40   #142
Flopp
ScanFlyer Blue
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 218
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Han lander 0845 torsdag.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/a...p?artid=582894
Flopp is offline  
Old 07-12-2009, 15:17   #143
Lennart
ScanFlyer Rusty
 
Lennart's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: Røyneberg/Sola
Posts: 6,308
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Det står ingen plass i Norges lover at det er forbudt å ta bilder av fly.
Maktsyke polti-tullinger
__________________
Mine flybilder på Sola ---> www.facebook.com/SolaAirportPics/
>----------------<
Lennart is offline  
Old 07-12-2009, 15:46   #144
a46z
Newcomer
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 29
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Men leser på db.no at han mulig kommer til å fly inn med Marine One. Skal se liksom lande midt oppi julemarkede på Rådhusplassen da?
http://www.dagbladet.no/2009/12/07/n...e_one/9392816/

Marius
a46z is offline  
Old 07-12-2009, 16:09   #145
gustavf
ScanFlyer Mile High Club

Galley Slave
Global Moderator
 
gustavf's Avatar
 
Join Date: Jul 2006
Location: Oslo
Posts: 8,450
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Jeg er veldig i tvil om Politiet har rett til å bortvise noen fra "Vollen". Det beste å gjøre i slike sammenhenger er antageligvis å gjøre som tjenestemannen ber om, og samtidig:
  • Gjøre høflig oppmerksom på at du mener tjenestemannen tar feil, og at du har lov til å være der du er og ta bilder av flyene. Du kan eventuelt be om å få vite hvilken hjemmel de bruker for å bortvise deg.
  • Be om tjenestenummeret til den eller de som viser deg bort.
  • Be om at bortvisninga journalføres.
  • I ettertid kontakte Politiet for å rapportere saken.
__________________
Meld deg inn i Foreningen Flyprat:
http://foreningen.flyprat.no/
gustavf is offline  
Old 07-12-2009, 16:22   #146
Aleksander Maaland
ScanFlyer Silver
 
Aleksander Maaland's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: SVG
Posts: 656
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Quote:
Originally Posted by Flopp View Post
En liten oppdatering angående maktsyke politifolk som ikke har noe bedre å gjøre.

Var en tur på Gardermoen og tittet på dagens ankomst av "Obama leker" men en kamerat.

Vi sto ved 01L og fikk etter 1,5 minutter besøk av sivil onkel.
Vi måtte hoste opp legitimasjon og de ringte inn og sjekket hvor farlige vi var.

Vi ble da grundig avhørt om hvorfor vi var der, om vi var sånne "flytittere", og om vi tok bilder ofte.

"Ofte? Hva mener du med det" spurte jeg.
"Hver dag eller en gang i uka?" sa onkel.

Tulling! Det skal vel han drite i!

Etter at de hadde ringt inn og sjekket oss opp så kom de tilbake og sa til kameraten min, "Vi vil ikke HA deg her! Det er ikke lov til å ta bilder av innflyvningen."

Etter dette dro vi bort til vollen. Vi ringte da romerike politistason og hørte litt om hva som skjer. Fikk da beskjed om at "Politiet er ute etter å ta flyspottere denne uken."

Så har du tenkt deg til gardermoen i løpet av uken, se ikke bort fra at du blir stoppet av noen maktsyke småtroll.

Hva i huleste. Er som sikkert dere vet 15 år. Lykke til med at noen skal bortvise meg fra en plass det er LOV å stå på Torsdag.

Politi har ikke rett til dette?

Dette var rimelig rart.
Aleksander Maaland is offline  
Old 07-12-2009, 16:42   #147
ENGM 911
ScanFlyer Rusty
 
ENGM 911's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Oslo
Posts: 5,913
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Dette er utdrag fra Politiloven. Les og lær og følg politiets anmodninger.

§ 2. Politiets oppgaver
Politiet skal
1 beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet
2 forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet
3 avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar med regler gitt i eller i medhold av lov
4 yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig
5 på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane
6 samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette
7. utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder oppgaver som i lov er lagt til lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver.
Endret ved lov 25 juni 2004 nr. 53 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr. 84.
§ 3. Forholdet til folkeretten
Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmede stater.
Kapittel II. Om utførelsen av polititjenesten

§ 4. Politimyndighet
Myndighet etter dette kapittel kan utøves av den som har eller er gitt politimyndighet etter denne lovs § 20.
§ 5. Plikten til å følge politiets pålegg
Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel II i denne lov.
§ 6. Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres
Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.
Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.
Politiet skal opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet, ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.
Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.
§ 7. Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v.
Politiet kan gripe inn
1 for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet
3 for å avverge eller stanse lovbrudd.
Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.
Unnlater noen å etterkomme pålegg gitt i medhold av første ledd, kan politiet for den ansvarliges regning sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller utsetter allmennheten for fare.
På andre offentlige myndigheters ansvarsområder kan politiet gripe inn umiddelbart når et forhold medfører alvorlige ordensforstyrrelser eller fare for slike, dersom vedkommende organ ikke er tilgjengelig eller inngrep fra dette antas umulig, virkningsløst eller ikke kan skje i tide. Den ansvarlige myndighet skal snarest mulig underrettes om inngrepet.
Endret ved lov 28 juni 2002 nr. 53.
__________________
✈ Gamle fly bråker best ✈
ENGM 911 is offline  
Old 07-12-2009, 17:41   #148
Utflyttet
Ute på tur
 
Join Date: Sep 2004
Location: Bergen, Norway
Posts: 10,012
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Quote:
Originally Posted by Flopp View Post
En liten oppdatering angående maktsyke politifolk som ikke har noe bedre å gjøre.
Quote:
Originally Posted by Flopp View Post
Tulling! Det skal vel han drite i!
Quote:
Originally Posted by Leorim View Post
Det står ingen plass i Norges lover at det er forbudt å ta bilder av fly.
Maktsyke polti-tullinger
Quote:
Originally Posted by Aleksander Maaland View Post
Hva i huleste. Er som sikkert dere vet 15 år. Lykke til med at noen skal bortvise meg fra en plass det er LOV å stå på Torsdag.

Politi har ikke rett til dette?

Dette var rimelig rart.
Det er sikkert mye som kan flisespikkes og detaljdiskuteres her, men dere har tydelig en del igjen å finne ut av med tanke på tema som "autentisering" og "det er ikke alltid raskeste veien å oppnå sitt ved å så hardt på sitt".

Lykke til og fra oss andre på forumet, ha i baktankene at de av dere som kommer i kontakt med autoritetene på et eller annet vis, dere er også representater for alle andre som har denne hobbyen, og hva dere enn måtte mene kan det dere lirer av dere gå ut over oss alle.

-A
Utflyttet is offline  
Old 07-12-2009, 17:57   #149
PerFugl
ScanFlyer Blue
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 111
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

"Marine One" (som det kalles når presidenten er ombord) er på plass på Gardermoen (m/bilder)

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/...n-3047714.html
PerFugl is offline  
Old 07-12-2009, 18:02   #150
ENGM 911
ScanFlyer Rusty
 
ENGM 911's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Oslo
Posts: 5,913
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Quote:
Originally Posted by PerFugl View Post
"Marine One" (som det kalles når presidenten er ombord) er på plass på Gardermoen (m/bilder)

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/...n-3047714.html
Jøss, har han ankommet alt? Tenker på callsign det refereres til.
__________________
✈ Gamle fly bråker best ✈
ENGM 911 is offline  
Old 07-12-2009, 18:04   #151
Polaris
ScanFlyer Rusty
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 6,045
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

Quote:
Originally Posted by Flopp View Post
En liten oppdatering angående maktsyke politifolk som ikke har noe bedre å gjøre.

Var en tur på Gardermoen og tittet på dagens ankomst av "Obama leker" men en kamerat.

Vi sto ved 01L og fikk etter 1,5 minutter besøk av sivil onkel.
Vi måtte hoste opp legitimasjon og de ringte inn og sjekket hvor farlige vi var.

Vi ble da grundig avhørt om hvorfor vi var der, om vi var sånne "flytittere", og om vi tok bilder ofte.

"Ofte? Hva mener du med det" spurte jeg.
"Hver dag eller en gang i uka?" sa onkel.

Tulling! Det skal vel han drite i!

Etter at de hadde ringt inn og sjekket oss opp så kom de tilbake og sa til kameraten min, "Vi vil ikke HA deg her! Det er ikke lov til å ta bilder av innflyvningen."

Etter dette dro vi bort til vollen. Vi ringte da romerike politistason og hørte litt om hva som skjer. Fikk da beskjed om at "Politiet er ute etter å ta flyspottere denne uken."

Så har du tenkt deg til gardermoen i løpet av uken, se ikke bort fra at du blir stoppet av noen maktsyke småtroll.
Sorry, men jeg tror faktisk ikke at politiet sa nøyaktig det til deg. De sa nok noe som lignet, hvorpå du har smurt litt ekstra godt på før du postet det her. At dere er surkete for at dere ikke får stå der skjønner jeg, men hvor vanskelig er det å forholde seg til politiets regler? Det er regelrett barnslig av samtlige her inne som sutrer over ting de ikke får lov til, dere får alltids sett/tatt et litt dårligere bilde av flyet/heliene. Grow the f up
Polaris is offline  
Old 07-12-2009, 18:18   #152
LN-MOW
Flyklapper
 
LN-MOW's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: KGRD
Posts: 57,198
Default Re: Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One

OK, da slutter vi av her - jeg anbefaler dere å lese linken under og tenke dere godt om før dere gjør noe som potensielt ødelegger for alle vi som faktisk respekterer ordensmakten.

http://forum.flyprat.no/showthread.php?t=55814
__________________
Andreas Mowinckel
enfb.net
Airliners at Fornebu
Radar Station KGRV3
LN-MOW is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Air Force One til salgs Futura Flyforum 2 10-05-2013 18:19
U.S. Air Force C-32A (Boeing 757-2G4) Air Force Two SE-SAM Samlerhjørnet 0 16-01-2010 20:00
Oppdatering vedrørende besøket til Obama og Air Force One DEL 2 Airbus 330 NSFF-forum 117 11-12-2009 20:25
Hvilke fly er ankommet ? (Obama-besøket) Lennart Flyforum 42 10-12-2009 23:24
Air Force One til OSL Tertit54 Flyforum 98 03-11-2009 13:12


All times are GMT +2. The time now is 20:30.


Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Foreningen Flyprat, Scanair og bidragsytere. Enkelte ikoner fra Famfamfam CC-BY.