Flyprat
Støtt oss. Bestill billetter og varer her:


Go Back   Flyprat > Flyteknisk forum

Notices

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 09-05-2012, 11:47   #41
fjasebase
ScanFlyer Gold
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 1,197
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Frequent Traveller View Post
Du har ikke det bildet i en oppløsning som gjør detaljene synlig?
fjasebase is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2012, 11:54   #42
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by JoeW View Post
Kan godt være single-setene er mer verdt, det er jeg tilbøylig til å være enig i -- men det er langt fra det samme som at du kan selge 74 seter til en høyere pris...
Fullt enig, JoeW ! Kanskje kunne H21QR-operatøren prestere å selge hele 76 single-seter til høyere pris ? Dvs, f.eks. til en rush-avgang (høytid, 100 % fyllings-faktor), hvis strategien er å operere med en no-show rate på 3 % ?

Nei, jeg spøker, JoeW. Men din bemerkning leder an til hele diskusjonen om kabin-faktor, software-strategier, Retail Psychology vs CRS sales methods ... det er en innviklet tematikk.

Kort sagt, sier jeg at hvis (til en viss Produkt/Service-strategi, f.eks 100 stk A321 [3+3] all Y-class @ 198 seter, over et visst rutenettverk/tidtabell, solgt til visse priser/forhold) markedets response er en gjennomsnittlig fyllings-grad på 79 %, om man så går inn for å operere SAMME MARKED til SAMME rutenettverk/tidtabell/priser/forhold med 100 stk H21QR, er sannsynligheten stor for at markedets response blir en fyllings-grad på 83 %, hele fire % bedre; samt at Ticket Yield blir gjennomsnittlig 4 % bedre i Y-class for triple-seter, 7 % bedre for single-seter ... dvs sammenlagt blir brutto-inntjeningen 100 x [(1.04 x 105) + (74 x 1.07)] x 0.83 = 15.636 der hvor A321 gir 100 x 198 x 0.79 = 15,642 (hvis en A321-billett gir 100 i brutto-inntekt), dvs brutto-inntjeningen for pax er m.e.m. den samme ... og dette gjelder for hver reise !

Hvorfor det ? Fordi (1) H21QR er 19 seter mindre enn A321 (dette gir et økonometrisk utslag på fyllings-graden); (2) det er enklere å stige på/av H21QR (f.eks. ved shuttle-service), med mer plass til carry-on, så man får med flere "late arriving passengers"; (3) [1+3+1] (til samme pris) er et vesentlig bedre produkt enn [3+3] så Frequent Travellers, yrkes-pendlere, samt stort sett folk som er villige til å betale den pris det koster å produsere en bedre reise vil søke ut H21QR-avganger hvis de har valget, noe spesiellt disse umiddelbart vil finne frem til pr online-salg over Internet !

Til dette stadiet, en gang til, har enda ikke tematikken om FRAKT blitt behandlet. Her viser H21QR store fordeler over A321. Videre er det ikke blitt sagt noe om at drifts-kostnadene blir lavere for H21QR-flåten enn for A321-flåten. Dog er dette blitt forklart som en vesentlig side av hele HQR-strategien. Videre kan observatørene notere at heller ikke har vi behandlet den økonomiske effekt av den økede produksjonen/24 timer, pga av at trip-tiden er kortere med H21QR enn med A321. Når vi endelig ser på bildet i sin herlige - innlysende - helhet, så medfører H2XQR-flåten en meget betydelig boost på YIELD ! Kanskje føles det paradoksalt for noen Veteraner, men fordelen er blitt bevist her : det mer enn lønner seg å kaste ut 19 seter og bygge om A321-flyene til H21QR [1+3+1] !

Last edited by Frequent Traveller; 09-05-2012 at 19:40.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2012, 11:59   #43
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by fjasebase View Post
Du har ikke det bildet i en oppløsning som gjør detaljene synlig?
Du kan bruke dine egne taster til blow-up; eller du kan hente ned samme bildet fra TwinAisleFeeders website (http://www.wix.com/twinaislefeeders/quickrotation)

eller se her :
- http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/41/93/lopas_14.jpg
- http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/41/93/lopas_13.jpg
- http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/41/93/lopas_12.jpg
- http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/41/93/lopas_11.jpg

Last edited by Frequent Traveller; 12-05-2012 at 14:15.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2012, 11:21   #44
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Det er nu gått ca. 24 timer uten videre bidrag til denne debatten fra med-brukerenes side .... skal jeg tolke dette med at dere tygger videre på saken ?, eller at dere endelig er blitt enige ?, eller at dere helt gir opp å kunne forklare for tykk-hodete Frequent Traveller at jeg tar feil ?

Mange gode - riktig rettede - spørsmål er blitt spurt, som jeg har gått inn for å besvare på beste, mest kyndige vis ... mht til videreføring av tråden her (som heter "Groundworthiness Certificate"), ønsker jeg selv å få besvart om noen av med-brukerene heretter forstår bedre hva det menes med dette om at å snu på bakken en 738 sammenliknet med en H20QR eller H21QR eller H22QR er som "epler vs bananer" ?

ACAPS-tabeller bygger på OR (Operational Research), dvs matematiske modeller, som man er blitt enige om å anvende (FAA/EASA, Boeing, Airbus ... seg imellom). At f.eks det tar 36' (resp. 38') å snu en A321 (resp. en 739) under visse operasjonelle forutsetninger, betyr absolutt INTET for flyselskapene, annet enn at det kanskje veiledende er LITT (?) enklere å snu det ene flyet vs det andre ... deretter tar fly-selskapene leveranse for den flytypen de endelig bestemte seg for å kjøpe, som settes i drift. Videre settes det opp statistikker for bakkesnuinger av flyene, henholdsvis gjeldende for BGO, OSL, STO, SVG ... dvs for hver enkel flyplass, etter hvilken Handling -leverandør tar seg av hvilken av ansvarene ved flyets turn-around. Etter en viss tid (etter at nok statistisk grunnlag er blitt innsamlet) vet man omtrent hvor lang tid det tar å snu flyene på bakken. Dertil medgår en "forbedringprosess", v/opplæring) slik at bakkesnuingene tar kortere tid, til man kommer frem til en MODEN MODELL for bakkesnuinger som man så anvender til flåteplanering ... som INTET har å gjøre med den opprinnelige ACAPS-tabellen, som var kun ment som et teknisk "veilendende" material.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 11:35   #45
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Cabin Cleaning ligger på "Critical Path" for turn-around planning i kabinen oppe (parking brakes "on"/Fasten seat-belts sign "off" - door opening - deplaning - cleaning/recatering - boarding - door close - head count - push-back). Det er stor forskjell på 'no cleaning' vs 'light cleaning' vs 'full cleaning'. Med H2XQR Series kan man la TO cleaning teams ta fatt samtidig, ett team pr midtgang ... det deler tidskravet på 2 !
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 13:10   #46
fjasebase
ScanFlyer Gold
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 1,197
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Ser ut for meg som at det du evt. tjener på kortere turnaround går på bekostning av det faktum at du trenger mer bakkemannskap
fjasebase is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 15:17   #47
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by fjasebase View Post
... det du evt. tjener på kortere turnaround går på bekostning av ... mer bakkemannskap
Denne bemerkningen innebærer to innlysende feil : (1) kostnadene for 1 fly-minutt (med alle tillegg !!) feil-samstilles av fjasebase med kostnadene for 1 ekstra cleaningteam-minutt; og (2) cleaning-teamene kontraheres pr time-betaling og det er mye lettere/det går mye fortere å rengjøre rundt/under setene i [1+3+1]-konfigurasjonen med to midtganger enn i [3+3]-konfigurasjonen, hvor cleaneren må ned på knærne for å nå det ytterste setet rhs/lhs, to seter vekk. Detter heter arbeids-"ergonomi", fjasebase : ikke bare er Cleanerene mer fornøyde, med når regningen kommer fra Handleren, blir også flyselskapets regnskapsfører blidere, da f.eks. 2 x 4' er mindre en 1 x 10'!

Last edited by Frequent Traveller; 12-05-2012 at 10:29.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 18:26   #48
JoeW
ScanFlyer Rusty
 
Join Date: Mar 2008
Location: RDU
Posts: 5,731
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Frequent Traveller View Post
: ikke bare er Cleanerene mer fornøyde, med når regningen kommer fra Handleren, blir også flyselskapets regnskapsfører blidere, da f.eks. 2 x 4' er mindre en 1 x 10'!
Men om handling agenten eller kontraktøren som utfører cleaning dermed tvinges til å ha flere ansatte sittende klare slik at arbeid kan utføres simultant, og attpåtil får dårligere utnyttelse ut av hver ansatt, så blir neppe regningen regnskapsførerne dine i flyselskapet ser noe hyggligere.

Og dette bare hva angår cleaning, du har jo det samme med antallet ramp agents som skal håndtere opptil flere highloaders etc.
JoeW is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2012, 19:44   #49
Superhai
ScanFlyer Rusty
 
Superhai's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Posts: 5,485
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Får å ta litt erfaring med turnaround når det kommer til 25 min og lavere, så blir det kritiske at vi har rett utstyr (ikke bare tilgjengelig, men også klart til bruk) til rett tid, de rette personene/aktørene til rett tid. Man taper vel så mange minutter og mer på det faktum at det ikke skjedde, som at jobben er teknisk begrenset av utformingen av flymaskinen.

Men når det er sagt, så har jeg ikke noe imot at man ser på muligheter for å gjøre flyene enda mer "t/a-friendly", men jeg vil anbefale at flyselskap ser dette i en sammenheng. For selv om man kan beregne seg til en teoretisk mulig besparelse av tid, så må man gjøre tester i praksis for å finne de reelle "minute-stealers" og dermed gjøre en avveining av nytten av minutter spart kontra seter tapt.
Superhai is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 09:58   #50
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Superhai View Post
... jeg vil anbefale at flyselskap ser dette i en sammenheng. For selv om man kan beregne seg til en teoretisk mulig besparelse av tid, så må man gjøre tester i praksis for å finne de reelle "minute-stealers" og dermed gjøre en avveining av nytten av minutter spart kontra seter tapt.
Helt enig, Superhai ! Min anbefaling er da også å se på hele problemstillingen med åpent hjerte. Dette angår en del av Internasjonal Luft-Transport som utgjør ca. 60 % av den årlige IATA-trafikken (kort-og-mellomdistanse feeder-flyvninger), dvs 3.6 milliarder reiser totalt årlig i hele verden. Forslaget er av stor sosial sammfunns-betydning da medfølget er FORBEDRING av ergonomien, sikkerheten og bekvemmeligheten for alle disse menneskene, og påstanden (fra TwinAisleFeeders) er at dette lar seg utføre til gunstigere økonomisk resultat for operatørene. Attpåtil er påstanden at dette åpner samtidig for nye, spennende inntektskilder, konkret : spesielle (eksklusivt for H2XQR Series) IFE-inntekter i samenheng med nye 44"x25" HomeCinema flatscreens, kontrahert som en annen "Mobilier Urbain" à la J.C. Decaux, dvs ett helt nytt kommersielt konsept for IFE-drift ombord feeder airliners, som ikke er tilgjengelig idag for A32X eller 73X Series. Inntektene kunne komme i overkanten av to, kanskje hele tre, full fare Y-class virtuelle seter pr reise, og kan bli fast kontrahert forward, uten at disse virtuelle "IFE-passasjerene" motsvarer hverken payload-vekt eller handling-kostnader eller inflight service-kostnader : det handler seg om NETTO-inntekter, rett og rent inn i kassa !

Last edited by Frequent Traveller; 12-05-2012 at 10:25.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 10:21   #51
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by JoeW View Post
... men om handling agenten eller kontraktøren som utfører cleaning dermed tvinges til å ha flere ansatte sittende klare slik at arbeid kan utføres simultant, og attpåtil får dårligere utnyttelse ut av hver ansatt, så blir neppe regningen regnskapsførerne dine i flyselskapet ser noe hyggligere ...
Dette er et forhandlings-punkt Handling-Agents, Flyselskapsledelsen og NKF seg imellom. Vi snakker her om å komme frem til en fornuftig helt ny løsning på hele problemstillingen om bakkesnuingene. Man satser på å forandre på drifts-modellen, noe som bl.a. medfører betydelige fordeler for Flight Attendants når det gjelder selve in-flight service-jobben. Hos f.eks. Ryan Air har ledelsen forhandlet samtykke for at Cabin Crew er med å hjelpe til m/top cleaning v/turn-around, noe som sparer tid/ekstra cleaner-kontrahering v/bakkesnuinger. Et slikt forhold kan tenkelig generaliseres til Major (Legacy) Carriers, som en motpart for introdusering av "NKF-friendlier" H2XQR Series ?

Om hva angår antall cleanere, antar jeg også at pr idag anvendes normalt allerede to cleaning-teams for single-aisle fly, hvorav det andre teamet går inn bakerst og arbeider seg fremover ... ODER ?

Last edited by Frequent Traveller; 12-05-2012 at 10:37.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 12:10   #52
Wahoo
ScanFlyer Molded
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,207
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Du heter vel ikke tilfeldigvis Morten?

http://www.flightglobal.com/blogs/ru...narrowbod.html

Mulig dere har diskutert dette allerede, men ang. 1-3-1 vil det ikke være en del layout interiør utfordringer ifm 2 ganger?
Ombordstigning, hvordan skal man komme seg fra inngangsdøren forran til venstre, over til høyre aisle?
- Fjerne forreste seterad?
- Ha 2 dører fra galley inn til hver sin aisle?
- Blir man isåfall nødt til å fjerne/flytte toaletter?
- Blir nødt til å bygge om galley som får mindre plass dersom en dør til?
- Man får vel liknende problemer bak?

EDIT: Det bør vel også være ett "hull" i midt-raden omtrent ved overwing exits?
Både pga sikkerhet og dersom CC må fra ene siden til andre at de slipper å gå hele veien rundt?
Så det ryker vel en del seter her...

W

Last edited by Wahoo; 12-05-2012 at 12:33.
Wahoo is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 13:01   #53
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
... ang. 1-3-1 vil det ikke være en del layout interiør utfordringer ifm 2 ganger? ... W
Og selv, heter du kanskje "W" for Watson (fra Sherlock Holmes), jeg ser du er en flink blod-hund på webben, her er et annet sted hvor din nyskjerrighet kunne videre tilfredsstilles ... : http://www.flightglobal.com/blogs/ru...rowbody-i.html...

Design-løsningen for entréen i H2XQR Series er enkel, som vises v/LOPA-illustrasjonen (H21QR LOPA, http://forum.flyprat.no/showpost.php...9&postcount=10, se nederste bilde, forran og bakerst i kabinen). Det er intet nytt/vanskelig her : ingen Galley/Lavatory bloc skal flyttes, man entrer flyet som før, over til/inn gjennom den riktige åpningen i fwd centrepartition, opp lhs/rhs midtgang avhengig av den plass biletten anviser til ... Ifall det kreves mer Galley-volum (f.eks. for mellom-distanser, eller Transatlantic flights, m/H19QR eller H21QR NEO m/2 ACT (nede underbelly) - Auxiliary Container Tanks - og fra 15 til 25 seter [1+2+1] i Premium Class fwd i kabinen oppe), blir det selvfølgelig nødvendig se nærmere på LOPA-tegningene ...

se her : http://avia.superforum.fr/t1070p260-...-couloir#27285

Ser du selv - med dokumentert ettertanke - noen spesielle vanskeligheter med dette ?
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 14:17   #54
Wahoo
ScanFlyer Molded
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,207
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Frequent Traveller View Post
Og selv, heter du kanskje "W" for Watson (fra Sherlock Holmes), jeg ser du er en flink blod-hund på webben, her er et annet sted hvor din nyskjerrighet kunne videre tilfredsstilles ... : http://www.flightglobal.com/blogs/ru...rowbody-i.html...

Ser du selv - med dokumentert ettertanke - noen spesielle vanskeligheter med dette ?
Var ett tilfeldig søk at jeg kom borti den artikkelen, da jeg mente å ha lest noe liknende før.
Så ingen grunn til å bli paranoid Men det er jo interessant at du har forsøkt å få gehør for
dette ganske lenge uten å lykkes tydligvis. Hvilke motargumenter får du fra selskapene?

Selvsagt er det mulig å bygge dette, spørsmålet er kostnader i antall seter som forsvinner
vs økte inntekter av andre grunner. Dess kortere fly (A319?), dess större % av seter forsvinner og
regnestykket ditt blir dårligere.

Som Jan Carlzon også sa, mange som ikke liker å sitte i "midten" kan også bety
at man mister markedsandeler til konkurrentene. Så regnestykket her er ganske komplisert.
Men jeg skal ikke utelukke at det kan fungere for noen selskaper på visse strekkninger.

Ett annet aspekt er jo at fraktselskapene vel må gjøre betydlige investeringer i utstyr, logistikk
og personell skal de klare å håndtere lasting og lossing av 80(?) fly i timen bare på f.eks ENGM.
Dette vil vel bety økte fraktpriser?

W
Wahoo is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 16:26   #55
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
... dess kortere fly (A319 ?), dess større % av seter forsvinner og
regnestykket ditt blir dårligere ... W
Enig... til en viss grad. Selv er jeg primært proselyte for H22QR, derimot er jeg sikker på at A322 [3+3] ville være hensiktsløs (pga 757-syndromet). Dernest er jeg pro H21QR ... Ang H19QR (hhv. H20QR) ser jeg denne som konkurrent mht C-100 (hhv. C-300). I såfall skal A319/A320 taes igjennom en drastisk slankekur når man gjør dem om til H19QR/H20QR "Light Weight" : da mission payload settes ned noen tonn, er ikke vektene lenger tilpasset kravene. H19QR "ER" (med 2 ACT) er også morsom !!

Se f.eks. http://avia.superforum.fr/t1070p40-a...-couloir#17799

Last edited by Frequent Traveller; 12-05-2012 at 16:28.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 17:28   #56
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
... hvilke motargumenter får du fra selskapene ? ... W
Jan Carlzon var interressert i en A321 P-Cube (1+2+2) (i 1991, for SAS + Continental) men ble satt i mindretall av den svenske vingen v/SAS-konsernet (Wallenberg-folkene) pga nedgang i verdens-økonomien (Irak-Kuwait-krigen). Deretter la jeg H21P3 på is (jeg "eier" konseptet). Etter at jeg trakk frem både HP3 og mest har lagt vekten på HQR (i mars 2007) og begynte på nytt, svarer kort sagt markedet at :

- H2XQR Series blir kredibel avgjørende kun hvis Airbus selv byr på konseptet (stor tiltro til OEM !!);
- Airbus sier (uoffisielt !) : vi har selv mer enn nok å gjøre med A32X Series [3+3], vi trenger ikke å by på [1+3+1], men for all del, hvis du kan klare å skape interresse hos/for et overbevisende antall kunder/tall fly-bestillinger, bygger vi gjerne disse flyene ... men ikke vent deg å få hjelp av oss : det er ditt konsept, selg det selv, om du kan ?? !!

Last edited by Frequent Traveller; 13-05-2012 at 16:38.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2012, 16:17   #57
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
... det kan fungere for noen selskaper på visse strekninger.

Ett annet aspekt er jo at fraktselskapene vel må gjøre betydlige investeringer i utstyr, logistikk og personell skal de klare å håndtere lasting og lossing av 80 (?) fly i timen bare på f.eks ENGM. Dette vil vel bety økte fraktpriser? ... W
Her spåes det lyse dager for TwinAisleFeeders : 80 stk H2XQR Series antages å skulle snues v/ENGM på èn og samme time !! : da er jeg en glad - meget fornøyd - pensjonist, fordi isåfall måtte det være at tusenvis av H2XQR Series flyr rundt i hele Nord-Europa, så hele 80 stk av disse treffer ENGM samtidig : ikke værst ! Da har Frequent Traveller lykkes 100 %, tusen takk !!

Selv er jeg nok litt mer beskjeden : hvis jeg kan få medvind med HQR-konseptet, slik at f.eks. alle de som pr idag har bestilt A32X NEO ombestemmer seg til heller å ta leverans på like mange H2XQR NEO (til samme leverans-dato !) kunne ca 1500 stk H2XQR Series leveres over perioden oktober 2015/slutten 2018, rundt i hele verden ... sjansen deretter for at mer enn fem av disse befinner seg SAMTIDIG v/ENGM er allikevel omtrent NULL ?!

Videre antar du at for å komme frem til en type "First Concubine" frakt-drift, pålegges det for fly-selskapene å selv påkoste alle ønskelige investeringer for å "jekke seg opp" til å bli et ordentlig flyfrakt-selskap. Hvorfor antar du at dette blir nødvendig ? Det finnes sikkert mange andre løsninger for å sikre seg at feeder-flyenes cargo holds holdes fulle av fly-frakt (hver gang/om vektlikningen mulig-gjør dette ?). En måte er f.eks. å inngå en avtale med UPS eller FedEx eller DHL eller andre ? ... : til alle nye problemstillinger, når først man har bestemt å søke løsningen, kommer det mange nye svar ?!

Det JEG foreslår er at Strategene begynner å tenke som Hagbard Viking mht H2XQR Series (ikke "enten-eller" men heller "både-og"), dvs, strategene skal helt glemme 738-modellen, som jo er drift-messig obsolete mht flyfrakt : H2XQR Series er "to fly i ett" ! Se http://forum.flyprat.no/showpost.php...4&postcount=66

Last edited by Frequent Traveller; 13-05-2012 at 16:34.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2012, 06:42   #58
Wahoo
ScanFlyer Molded
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,207
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Frequent Traveller View Post
Her spåes det lyse dager for TwinAisleFeeders : 80 stk H2XQR Series antages å skulle snues v/ENGM på èn og samme time !!
Det er meget vanlig innen økonomiske og tekniske fag når man prøver
ut en ny teori og se på "extreme case" for å se hva som skjer. Da vil man
få ett klarere bilde av hva man begir seg ut på..

Quote:
Originally Posted by Frequent Traveller View Post
Videre antar du at for å komme frem til en type "First Concubine" frakt-drift, pålegges det for fly-selskapene å selv påkoste alle ønskelige investeringer for å "jekke seg opp" til å bli et ordentlig flyfrakt-selskap. Hvorfor antar du at dette blir nødvendig ? Det finnes sikkert mange andre løsninger for å sikre seg at feeder-flyenes cargo holds holdes fulle av fly-frakt (hver gang/om vektlikningen mulig-gjør dette ?). En måte er f.eks. å inngå en avtale med UPS eller FedEx eller DHL eller andre ? ... : til alle nye problemstillinger, når først man har bestemt å søke løsningen, kommer det mange nye svar ?!
Tvert imot, jeg skrev "fraktselskaper". Hvem som ender opp med regningen til slutt
for investeringene er forsåvidt av mindre betydning, poenget er at regningen kommer!
Hva får deg til å tro at UPS/FedEx etc uten videre har lyst til å bli med på dette?
De har jo allerede att godt utbygget nettverk som mest sannsynlig er mer kostnadseffektivt
for DEM enn å måtte dele en stor last pr dag opp i mange små og
i tillegg måtte stå for kostnaden med lasting/lossing og logistikk. Flyselskapene blir jo konkurrenter..

W

Last edited by Wahoo; 14-05-2012 at 06:52.
Wahoo is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2012, 10:47   #59
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
Det er meget vanlig innen økonomiske og tekniske fag når man prøver ut en ny teori å se på "extreme case" for å se hva som skjer. Da vil man få ett klarere bilde av hva man begir seg ut på ... W
Greit ... men man tilretter ikke investeringene for "extreme cases", heller sikter man på 60 %-, 70 %- eller kanskje opp til 80 %-sannsynlighetens forhold, avhengig av hvor "strategisk viktig" saken er ? Hvis f.eks. Norwegian tar leverans på 100 stk H21QR NEO (istedenfor 100 stk A320 NEO) kommer problemet på bordet til Kjos' Harvard-børster. Hvordan de isåfall løser denne oppfordringen vet ikke jeg, men at der finnes en flokk skarpe strateger (skarpere enn alle vi her som debatterer sammen om H2XQR Series, hos Flyprat) tviler jeg ikke på ett eneste sekund. Og at oppfordringene kan omgjøres til konkrete resultater, ser jeg som min rolle å påpeke, deretter er det andre menneskers rolle å tillivssette oppgaven, dvs å ta til nytte det nye verktøyet - H2XQR Series - på en måte som fører til et gunstigst mulig resultat ...

Jeg viser til tidligere debatt [se http://forum.flyprat.no/showpost.php...postcount=160] om hvorvidt bedrifter profilert som c/o Learjet kanskje skulle inngå en ramme-avtale med Kjos for fri disponering (over en femårs-periode ?) av EN opp til TO ULD (AKH, ...) pr avgang, som da frakt-forwarderen selv opererer (til f.eks. fersk eller frossen fisk, sjøfrukter osv sydover og frukt/blomster/grønnsaker nordover ...) etter eget beste behov : det operasjonelle ansvaret legges hos frakt-ekspertene, DY leverer kun fly-logistikken, dvs ordner med ULD-plassene ombord i flyene ? Frakt-forwarderne kunne gruppere seg sammen om dette, for å bygge på felles (sammensatt) styrke : nye muligheter betyr nye utspill fra Strategene, er det jeg hinter til ... ?

En annen løsning er å eventuelt helt glemme fly-frakt ? [se her : http://forum.flyprat.no/showpost.php...&postcount=42]

H2XQR Series åpner for mulighetene : enhver Operatør tillivssetter sitt eget drifts-prosjekt ! TwinAisleFeeder formidler kun verktøyet. Og jeg forklarer hva det nye verktøyet eventuelt kunne brukes til ...

Last edited by Frequent Traveller; 14-05-2012 at 17:05.
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2012, 11:05   #60
Frequent Traveller
Anthill kicker
 
Frequent Traveller's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Toulouse, France
Posts: 1,266
Default Re: Groundworthiness Certificate?

Quote:
Originally Posted by Wahoo View Post
... hva får deg til å tro at UPS/FedEx etc uten videre har lyst til å bli med på dette ? ... Flyselskapene blir jo konkurrenter ... W
Mitt hovedforslag til Tom Horton/Richard Anderson/Jeff Smisek/Sir Stelios/MOL ... (til folk av liknende Profil/Kaliber og finansiell handlefrihet) [eller direkt til ledelsen av Star Alliance, OneWorld eller SkyTeam ...] er å selv ta over drift-kontrollen på f.eks. DHL eller UPS eller FedEx ... pr PAO (evtlt. fiendtlig), så din innvending om at "lysten" kanskje ikke er der (?) umiddelbart kan fikses !
Frequent Traveller is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
KLM Travel Discount Certificate Roxman Reiseforum 1 17-04-2011 21:02
Star Alliance Upgrade Certificate Bizflyer Flyforum 9 06-11-2006 16:55


All times are GMT +2. The time now is 01:01.


Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Foreningen Flyprat, Scanair og bidragsytere. Enkelte ikoner fra Famfamfam CC-BY.