View Single Post
Old 28-05-2022, 11:20  
KnutW
Speedbird Concorde
 
KnutW's Avatar
 
Join Date: Oct 2014
Location: Oslo
Posts: 4,331
Default Re: Kapasitet DC7 og DC8 vs MS Oslofjord

Hvis du regner kun på ren kapasitet stemmer nok rundt 30-gangeren ganske bra.

Mener å huske de første DC-8 hadde ca 120-130 seter, og forutsatt en transatlantisk rundtur per døgn blir totalkapasiteten rundt 90.000 pax per år.

Med 15 rundturer i året ville Oslofjord klare 18600 pax per år, ca 20% av en DC-8. Du må altså ha fem Oslofjord'er for å frakte like mange pax i året som én DC-8. Med en flåte på syv DC-8 blir regnestykket 5 x 7 = 35. Trekk fra litt for vedlikehold, og 31 høres rimelig ut.

Litt i samme gate ligger dette regnestykket:
En bekjent som jobbet i KLM flight operations for noen år siden sa de hadde satt seg ned og regnet temmelig nøye på hvor mange DC-3 de måtte ha hatt i drift for å tilsvare kapasiteten til én 747-400 per år. De tok med antall passasjerer, flytider, lastekapasitet, vedlikehold, snag osv. Svaret overrasket selv ops-gutta: Én 747-400 hadde tilsvarende kapasitet som 411 DC-3!

Edit: Forutsetningen til KLM var at de skulle transportere like mye pax og frakt over samme distanse, dvs paxkm og tonnkm som en jumbo klarte på ett år.

Last edited by KnutW; 28-05-2022 at 13:26.
KnutW is offline   Reply With Quote