View Single Post
Old 05-10-2021, 16:03  
MFM
ScanFlyer Blue
 
Join Date: Jun 2008
Location: EGCC
Posts: 439
Default Re: FR24- Squak 7xxx

Vanskelig å si, men verdt å merke seg at det ofte ikke er noen sak om 7700 uteblir. 7700 er en obs obs-kode for å tiltrekke oppmerksomhet til gjeldende fly, og har større effekt jo mer stykkevis og oppdelt et områdes luftromsystem er. I områder der aller er svært samkjørte eller man selv er ansvarlig for mesteparten av luften flyet er/skal være i, er det ofte ikke behov for å få pilotene til å squawke noe annet enn de allerede gjør hvis de selv ikke har byttet til 7700. Regler og vaner kan her variere mye fra land til land, og fra til person til person både i luften og på bakken.

For meg og mine arbeidsområder er det svært få typer bevegelser av totalen jeg ville brydd meg med å få fly til å endre squawk, fordi jeg ville uansett i løpet av de første 30-60 sekundene vært på telefonen med alle involverte naboenheter og kjapt fortalt hva som foregår og om nødvendig fått enighet i bruk av deres luftrom.
MFM is offline   Reply With Quote