Thread: Konflikt i SAS
View Single Post
Old 04-12-2021, 01:40  
TOS
ScanFlyer Mile High Club
 
TOS's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Posts: 12,508
Default Re: Konflikt i SAS

Quote:
Originally Posted by semmern View Post
Rundt 30 milliarder i gjeld betales ikke tilbake ved å kutte 15% av 6% av kostnadene.

Der «alle» blir ansatt på nytt = der produksjonspersonalet ansettes på nytt, mens tung administrasjon, dyr IT, og et monster av en HR-avdeling fortsetter som før. De 10% av de ansatte som kommunikasjonssjef Eckhoff marginaliserte som uviktige da det kom frem at så mange er misfornøyde er visst uhyre viktige når det gjelder selskapets overlevelse..
Jeg har et inntrykk av at pandemien brukes som en "unnskydning" for å få gjennomført en omorganisering av SAS som Paukern startet med før pandemien, men som ikke viste seg å være spesielt vellykket (det var nok sikkert mange grunner til at SAIL aldri fikk flere fly, men en av grunnene kan nok meget vel ha vært at det ikke egentlig var så lønnsomt).

Paukern er nok ikke spesielt begeistret for å ha en organisasjon hvor de ansatte påvirker for mye - dette kan man dels forstå, fordi det er mye enklere å styre om man kan få skalte & valte med ressursene som ledelsen ønsker uten innblanding fra "hårene i suppa".

Samtidig er det jo som semmern peker på slik at SAS faktisk, før korona, leverte gode resultater, og også da ble det kjørt på med "kampanjer" fra ledelsen om at man måtte få ned personalkostnadene - riktignok primært blant de flyvende. Det ble jo til og med argumentert med at vilkårene måtte ned for å kunne bidra til finansieringen av den nye flåten - det er unektelig ganske spesielt. Så at vilkårene til de flyvende er løsningen for SAS er ikke noe nytt etter pandemien.

SAS har helt feil strategi - de kjører linjen med kutt der hvor passasjerene faktisk merker dette, heller enn å gjøre noe på bakrommet der passasjerene ikke merker noe (eller i alle fall mindre). SAS har en planning avdeling hvor turnoveren etter sigende er veldig høy, og hvor kompetansen forsvinner ut fortere enn Pauck-Hansen kan si wet lease. Det betyr at SAS ikke klarer å sette sammen et trafikkprogram som balanserer behovet for effektiv drift og behovet for å ivareta de flyvendes basale behov. Mitt klare inntrykk er at SAS lenge, også før koronaen, stadig har forsøkt å være vel kreative mht regelverksfortolkning, noe som har skapt en stor grad av mistenksomhet ift ledelsen.

Og bare for å slå det fast en gang for alle: De flyvende i SAS tjener ikke spesielt godt. Ja, en kaptein har nok en helt grei lønn, men ikke mer enn normal lønn ift stillingen (og mindre enn omtrent alle andre legacy carriers). Pre-korona tjente en relativt fersk person i høyresetet i SAS kanskje noe mer enn en butikkansatt, men betydelig mindre enn om den personen hadde gått til f.eks. DY. Bak i kabinen er det ikke akkurat gull & grønne skoger. En purser med maks ansiennitet tjener vel kanskje like i overkant av 500.000, og en fersk CA i SAS kanskje 300.000. Og det er altså her SAS skal sørge for at de blir konkurransedyktige... Nu vel... Jeg er på ingen måte overbevist om at det kommer til å bli en suksesshistorie, og håper at dansken forsvinner ut fra SAS sin ledelse om ikke alt for lenge. Jeg tror det hadde gjort underverker for samarbeidsklimaet i selskapet.
TOS is offline   Reply With Quote