View Single Post
Old 11-03-2020, 08:43  
Beechdriver
ScanFlyer Blue
 
Join Date: Jul 2005
Location: Nederland
Posts: 437
Default Re: Overlever Norwegian? -> Resultatvarsel og emisjon

Norsk politikk har gjort et valg; ved dereguleringen av store deler av innenrikstrafikken ble det implisitt vedtatt at stamruter som Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim osv osv ikke er samfunnskritiske og derfor ble overlatt markedet.

Norwegian har bevisst valgt å kun operere på de rutene som er lukrative for aksjonærene. DY (og SAS) bryr seg ikke om "samfunnskritiske innenriksruter" i Norge. Jeg ser ingen grunn til at DY (og SK) skal få finansiell støtte i dårlige tider når de er flinke til å la aksjonærene profittere maksimalt når det går som det suser .

For samfunnskritiske ruter i norsk innenrikstrafikk er staten villig å betale og de rutene blir lagt ut på anbud (stor del av kortbanenettet men også Rørosruten).

Det er bare populistisk tullprat fra politikere som nå plutselig begynner å påstå at det kommersielle innenriksnettverket er samfunnskritisk. I årevis så har de gjort alt for at disse skulle drives privat, med privat risiko, og brukt dem som en melkeku for å sope inn skatter og avgifter med argumentet at flyreiser er miljøverstinger og for å kunne bidra til å finansiere nasjonalbudsjettet. Nå tørker den inntektskilden for staten opp og da er kommersielle innenriksflyginger plutselig "samfunnskritiske"......
Beechdriver is offline   Reply With Quote