View Single Post
Old 18-03-2016, 11:57   #1
inger
ScanFlyer Gold
 
Join Date: Sep 2010
Location: Maura, Nannestad
Posts: 1,811
Smil Årsmøte i NSFF Torsdag 14.04, på Flysamlingen

I samsvar med vedtektene § 4 innkalles det til generalforsamling

torsdag 14. april kl. 18.00.

Møtet avholdes på Flysamlingen, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Godkjennelse av oppmøte ved styreleder

2. Konstituering av årsmøtet

a. Valg av møteleder

b. Valg av referent

c. Valg av to til å underskrive protokollen

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Årsberetning for 2015

5. Årsregnskapet for 2015

6. Valg

7. Medlemskontingent for 2016

8. Eventuelt

Dersom noen av medlemmene ønsker behandling av andre saker på årsmøtet, må slike saker

bli innmeldt til styret på mail (post@flyspotter.net) innen torsdag 7. april.

Styret i NSFF
inger is offline   Reply With Quote