View Single Post
Old 11-01-2020, 00:04  
raider66
ScanFlyer Crusty
 
Join Date: Oct 2005
Location: Bærums Verk
Posts: 3,826
Default Re: Stavanger/Sola: Brann i parkeringshuset 07JAN20

Lufthavnenes brann- og redningstjeneste er etablert for å rykke ut ved flyhavari innenfor lufthavnens havariområde, og er trent og dimensjonert deretter. Brann i parkeringshus og andre bygninger er et kommunalt ansvar og skal håndteres av ordinært kommunalt brannvesen. Lufthavnenes brann- og redningstjeneste er ikke dimensjonert, trent eller utrustet for denne type branner. Tjenesten er regulert av EU-regelverk for lufthavndrift og ikke av norsk brannlovgivning.

Espen
raider66 is offline   Reply With Quote