View Single Post
Old 08-12-2019, 16:20  
BU9001/V2.0
ScanFlyer Blue
 
BU9001/V2.0's Avatar
 
Join Date: May 2005
Posts: 458
Default Re: Nytt anbud for Luftambulansen

Storgt oppsummerer en del viktige punkter her synes jeg.

Jeg var ansatt i et selskap som mistet denne kontrakten på 90 tallet. Jeg mistet jobben, ikke pga ansennitet , men jeg jobbet på feil base.
Vi hadde modernisert tjenesten og alle var fornøyd med jobben vi gjorde.
Allikevel mistet vi kontrakten. Det var egentlig bare å akseptere.
Så vidt jeg kan huske var det ingen, hverken politikere, helsepersonell, ansatte i selskapet eller andre pressgrupper som gikk ut i media på den måten som nå foregår.

Etter at Babcock ble tildelt kontrakten synes jeg det er åpenbart at en del grupperinger driver et spill, med litt forskjellig av agenda.
Samtidig er det også klart at vi som står utenfor har mangelfull informasjon, som gjør det vanskelig å forholde seg til overskriftene i forskjellige media.

Mye er forskjellig fra 90 tallet selfølgelig.
For en pilot var det nesten umulig å få en jobb i forhold til i dag. Det i seg selv gjorde at man lettere kunne akseptere å gå ned noen lønnstrinn hvis man klarte å beholde jobben ved skifte av operatør.
I dag er situasjonen en helt annen. Nå ser det ut som piloter kan få seg en brukbar jobb med et minimum av timer. Dette kan føre til større gjennomtrekk i selskap som Babcock og lignende. Og kanskje også føre til vesentlig lavere jobbsøknader.
Desverre vil dette også gå ut over den totale erfaringen i cockpit.

Jeg vet ingenting om lojaliteten til de ansatte i dag, men synes det er litt underlig å høre at man ikke aksepterer myndighetsgodkjente prosedyrer.
At dette også lekkes ut til pressen er alvorlig. Slike diskusjoner skal holdes internt. Så lenge man holder seg til godkjente prosedyrer er det ingen ting som hindrer faglige diskusjoner internt. Allikevel burde dette ikke gå ut over fremdriften av opplæringen i et nytt selskap.

Hvordan Babcock har gått frem ved å overta en gruppe fra en kanskje annen "kultur" vet jeg ingen ting om, men jeg håper de har respekt for den enkeltes kompetanse uavhengig av erfaring.

I min tid som pilot i ambulansetjenesten har jeg opplevd både snag, grounding og utgått på tjenestetid. Også kansellering pga vær og baneforhold. Men til forskjell fra i dag kumme jeg ikke lese det i media.

En annen sak som bør nevnes er at mange av oppdragene, i min tid de fleste, ikke er akuttoppdrag. Dette gjør at man kan sjonglere flyene hvis man opplever avvik av forskjellige årsaker.

Nå er flere fly satt på bakken av fabrikken. Det synes jeg er vanskelig å kritisere. Det beste nå er at de får jobbe i fred, og håpe på at flyene er i luften så fort som mulig.

Og til kommunelege Eggesvik som sier: - - Jeg har selv vært med å lande i ambulansefly i orkan styrke. De er så viktige her oppe, at det er vanskelig å beskrive.

TA DEG SAMMEN!

Ved å bruke dette argumentet forstår jeg at du burde holde deg unna enhver flyoperativ diskusjon.
Alle som har faglig respekt for hva de jobber med vil bare møte slikt med hoderisting.

BU9001/V2.0 is offline   Reply With Quote