View Single Post
Old 19-12-2016, 20:19  
KnutW
Speedbird Concorde
 
KnutW's Avatar
 
Join Date: Oct 2014
Location: Asker
Posts: 2,262
Default Re: Bjørn Kjos lover å skape tusenvis av jobber i Norge, hvis han får fly over Russla

Dette har såvidt jeg husker blitt debattert i en eller flere andre tråder også, og jeg sitter heller ikke med alle detaljene i denne saken. Men, kortversjonen av avtalens tilblivelse er omtrent følgende:
Den originale avtalen med datidens Sovjet ble fremforhandlet mens SAS var det eneste flyselskapet i Skandinavia som a) hadde praktiske muligheter til å kunne gjennomføre ruteflyginger på såpass lange strekninger, og kanskje vel så viktig for avtalens utforming; b) var det flyselskapet de tre statene var interessert i å støtte.
Husk på at f.eks Braathens SAFE pionerrute til Hong Kong gikk rundt Sovjet før myndighetene "drepte" den ruten ved å nekte Braathens SAFE fornyet konsesjon. (Dette er en helt annen sak, men Braathens SAFE hadde allerede bestilt og fått lakkert opp en Constellation for bruk på den ruten da konsesjonen forsvant.)

Sovjet var generelt vanskelige å ha med å gjøre (for å si det mildt!) og det var på den tiden få land forunt å få overflygingstillatelse. De aller fleste, inkludert SAS, fløy som oftest rundt Sovjtunionen via Anchorage til/fra Japan. De skandinaviske myndigheter klarte å få fremforhandlet en brukbar avtale, men da kun for SAS. Det var dessuten restriksjoner på ruteføringene og hvor mange flyvninger per uke som var tillatt osv.
Etter at Sovjetunionen ble oppløst har Russland "arvet" avtalen.

Nå er det nok mer et generelt ønske om å være vanskelig heller enn at Russland synes synd på innleide Thai'er o.l. som gjør at de nekter ikke-norsk besetning å fly over, men det kan jo synes som de er på gli mht. dette. Såvidt jeg vet sier Russland at Norwegian kan fly så mye de bare vil, men da med den forutsetning at crewet er helnorsk. Dette er jo et krav Norwegian hverken vil eller kan etterkomme. Norwegian har til tross for det fått en liten åpning med tillatelsen for overflyvning av den europeiske delen av Russland t/r Bangkok på OSL-ruten (ikke ARN og CPH), så vi får se hva som skjer videre utover. Jeg vil tro at markedet for en 787-rute til både Singapore, Kina og Japan kan være tilstede fra OSL. Singapore-ruten ser jo ut til å komme, men visstnok via en annen by i Europa(?)

Som en annen her i tråden også påpekte her er det jo rart at det som de-facto er et irsk flyselskap ikke dekkes av avtalene mellom EU og Russland, spesielt på rutene fra ARN og CPH, men jeg kjenner ikke detaljene i hverken avtalen eller NAIs juridiske konsistens godt nok til å si hvorfor. Andre som har mer detaljer om dette?

Last edited by KnutW; 20-12-2016 at 00:07.
KnutW is offline   Reply With Quote