View Single Post
Old 24-08-2019, 12:28  
Wahoo
ScanFlyer Molded
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 2,474
Default Re: A340-600 og hjulkonfigurasjon

Cpt Joe sin "plass" teori er forøvrig også påviselig feil når det gjelder A330, B777, B787 etc. Alle retter opp sine Bogie's under retract.

Etter litt research kom jeg over et patent fra 1950-tallet på nettopp dette:
Patent.pdf

Hensikten med å tilte bogie er altså å UNNGÅ at alle 4/8/12 etc. hjulene treffer bakken samtidig!

Når flyet kommer inn for landing står hjulene stille. Når de treffer bakken begynner de å spinne.
For å overvinne det statiske momentet til hjulene kreves stor kraft - friksjon.

- Når alle hjulene treffer samtidig blir dette en stor (horisontal) påkjenning for hele hjul-assembly.
- Den plutselige store friksjonen gjør også at flyet får et uønsket nose down moment ved touchdown.

Ved å tilte hjulene vil altså hjulene treffe 2 og 2 med litt tid imellom;
1. Dette reduserer MAX load på landingear. Dette betyr at man kan dimensjonere ned gear og det blir lettere.
2. Man reduserer nose down tendensen under landing.
3. Et annet poeng som ikke kommer frem av patentet er støy/vibrasjoner. Tester på B777 viser at hjul som står etterhverandre
påvirker hverandres luftstrøm i større grad enn hjul som er tiltet. Denne støyen er faktisk også en stor del av det totale lydnivå
fra et fly som lander, og det er ønskelig å redusere denne for omgivelsene

Myth busted

W
__________________
You can tell the size of a man by the size of things that bother him.

Last edited by Wahoo; 24-08-2019 at 16:12.
Wahoo is offline   Reply With Quote