PDA

View Full Version : De 3 store for September


sail4fun
09-10-2009, 10:46
Avinor begynner
Nyhetsbrev Avinor
Flytrafikken ned 4,2 prosent i september
10/9/09 9:32 AM
Totalt reiste i underkant av 3,5 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner i september, en nedgang på 4,2 prosent i forhold til september i fjor. Utlandstrafikken går ned med 7,3 prosent, mens innlandstrafikken går ned med 2,4 prosent.
- Det er fortsatt en betydelig nedgang i passasjerutviklingen, men nedgangen synes å bli noe mindre måned for måned. Nedgangen i utlandstrafikken startet i oktober i fjor, da finanskrisen begynte å gjøre seg gjeldende for fullt. Trenden er nå en noe lavere nedgang enn i foregående måneder. Det samme ser vi internasjonalt, men det er for tidlig å si noe om utviklingen på sikt, sier kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen.

Antall passasjerer i utlandsmarkedet gikk tilbake 12 prosent i første tertial. I andre tertial var nedgangen åtte prosent.
Nedgangen i innlandstrafikken begynte allerede våren 2008. Dette hadde først og fremst sammenheng med de høye oljeprisene, som førte til høyere billettpriser. Antall passasjerer innlands har vist en avtakende negativ tendens i om lag ett år nå. Sett litt over tid har innlandstrafikken i Norge vært ganske stabil: – En fersk reisevaneundersøkelse som Transportøkonomisk Institutt har gjennomført for Avinor viser at innlandstrafikken i første tertial 2009 lå på samme nivå som i første tertial 2007, sier Ove Narvesen.
Innenlands var passasjernedgangen omkring seks prosent i første tertial sammenliknet samme periode i fjor. I andre tertial var nedgangen to prosent.
Avinors største lufthavn, Oslo Lufthavn Gardermoen, opplevde i september en nedgang i antall passasjerer på 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, hvorav 6,7 prosent på utland og 3,1 prosent på innland.

Av de andre store lufthavnene registrerte Bergen lufthavn, Flesland, en nedgang i trafikken på 7,6 prosent, mens nedgangen ved Stavanger lufthavn, Sola, og Trondheim lufthavn, Værnes, var på henholdsvis 4 og 2,8 prosent. Bodø lufthavn kunne notere seg for en vekst på 3,2 prosent, mens Tromsø lufthavn, Langnes, økte med 0,3 prosent.

Blant de mellomstore lufthavnene er nedgangen i gjennomsnitt på 3,6 prosent. Men enkelte lufthavner, som Haugesund lufthavn, Karmøy og Molde lufthavn, Årø, hadde trafikkvekst - henholdsvis 9,7 og 11,1 prosent. - Dette skyldes at det nå er konkurranse på den desidert viktigste ruten for begge lufthavner, nemlig ruten til Oslo.
På de regionale lufthavnene er trafikken stort sett stabil.
Antall flybevegelser gikk i september ned med 4,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
Totalt har rundt 28,5 millioner passasjerer reist til eller fra en av Avinors lufthavner hittil i år. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen, tel. 41 300 200
Pressesjef Sindre Ånonsen, tel. 916 75 707


Linken http://www.avinor.no/avinor/pressesenter/_nyhetsarkiv?FLYTRAFIKKEN%20NED%204,2%20PROSENT%20 I%20SEPTEMBER&id=181-99860

ATC
09-10-2009, 11:30
Statistiken för ARN kom ut för några dagar sedan o det fria fallet fortsätter för ARN -18% på inrikes och -11 på utrikes totalt -13% i passagerare. Dock kan man se att Bromma har 10% plus och många inrikes passagerare tappas dit . Måste bli ett stort problem i längden när det gäller matning av passagerare för t.ex. SAS då en inrikesdestination inte bara kan leva på dom som ska åka vidare om nästan alla som ska till Stockholm enbart, åker till Bromma.

JetBlue
09-10-2009, 13:34
Litt overrasket over at OSL har en nedgang på 5%, trodde det ville stabilisere seg i september. Da setter jeg min lit til oktober ^_^

LN-KGL
09-10-2009, 15:29
JetBlue, det er stabilisere seg det har gjort. Det hjelper ikke at Norwegian gjør det godt så lenge SAS og de andre gjør det så dårlig.

September i fjor hadde et oppsving i forhold til august -1,3% mot -2,5% - mens i oktober startet den store nedgangen med -2,8% og i november ble det hele -10,2%. Jeg tror vi får vente til november før OSL er omtrentlig på ±0%.

LN-KGL
09-10-2009, 17:34
Da er to årsprognoser klare:

ARN
15,7 millioner passasjerer - en nedgang på 13,4% som tilsvarer at det 1,9 millioner mindre passasjerer enn i 2008

OSL
17,7 millioner passasjerer - en nedgang på 8,5% som tilsvarer at det 1,3 millioner mindre passasjerer enn i 2008

LN-KGL
12-10-2009, 20:33
Da var siste mann ut for årsrognosen:

CPH
19,2 millioner passasjerer - en nedgang på 10,9% som tilsvarer at det 1,8 millioner mindre passasjerer enn i 2008

Og med denne månedens tall klatret CPH opp fra tredje til annen plass når det gjelder det å miste mest passasjerer.

imm
12-10-2009, 20:55
Det er kanskje off topic å dra med tallene for Torp inn blant dette. Men oppi alle diste nitriste tallene, så er det ihvertfall hyggelig å melde at Torp går så det gviner, og at det er rekorder på rekke og rad for tiden.
19% økning de første 9 måneder ifølge denne artiklen, og opp 16,7% i september i år i forhold til september i fjor ifølge denne artiklen på boarding:

http://www.boarding.no/art.asp?id=38607

MartinL
13-10-2009, 12:00
Arlanda 1.440.297
Gardermoen 1.674.887
Kastrup 1.797.074

Det skiller nå kun 122.187 reisende for september i slaget mellom Osl og CPH. I følge mine tall, har avstanden aldri vært mindre for september måned.