PDA

View Full Version : Nye arbeidstidsbestemmelser for besetningsmedlemmer


The Pilot
08-02-2005, 14:36
Is this a more restictiv than the currrent rules in norway??
(will this generate new jobs?)

====================================
Sourse: www.luftfartstilsynet.no

Nye arbeidstidsbestemmelser for besetningsmedlemmer

Økt internasjonal konkurranse og større inntjeningskrav bidrar til at nesten 8.000 besetningsmedlemmer om bord i fly og helikopter opplever en krevende hverdag. Av hensyn til flysikkerheten og arbeidsmiljøet skal arbeidsvilkår for besetningsmedlemmer reguleres. Luftfartstilsynets nye forskrift BSL D 2-4 trer i kraft 1. mai 2005, og skal sikre besetningsmedlemmer i sivil luftfart et fullt ut tilfredsstillende arbeidsmiljø, og nok fleksibilitet for forsvarlig drift av et luftfartsforetak.

- Den nye forskriften legger stor vekt på at det enkelte besetningsmedlem skal kunne planlegge sin fritid. I tillegg regulerer Luftfartstilsynet arbeidstidens maksimale lengde og fritidens minimale varighet. I tråd med et EU-direktiv på dette området er det også satt klare grenser for hvor mye et besetningsmedlem kan arbeide årlig, sier teknisk-operativ direktør Jan Bengtson.

Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet har sammen ansvaret for regulering av besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Dette omfatter også arbeidstid. Det er nødvendig med et klart rammeverk for å sikre at alle besetningsmedlemmer har et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Fremover er det nødvendig å følge nøye utviklingen i forhold til arbeidsbelastningen for besetningsmedlemmer.

- Innenfor enkelte sektorer i luftfarten vil det være behov for særlige ordninger, for eksempel ved ambulanseflyging med fly og helikopter. Derfor samarbeider Luftfartstilsynet med operatører og besetningsmedlemmer både for å kartlegge behovet for slike ordninger, og for å utarbeide og iverksette forskrifter på området arbeidstid, påpeker Bengtson.

Luftfartstilsynet har utgitt en arbeidsmiljøveiledning om den nye forskriften som vil bli sendt til alle besetningsmedlemmer

cabincruiser
08-02-2005, 15:47
Dersom forskiften ikke har blitt forandret siden den ble laget, så er det ikke noen revolusjonerende forandringer fra nåværende bestemmelser. Denne forskriften skulle egentlig vært implementert pr 1. januar 2003, men flyselskapene har klart å trenere iverksettelsen helt til nå (fått dispensasjon).

Det har vært "fryktelig vanskelig" for selskapene å akseptere punkter som:

Besetningsmedlemmer skal ha minimum hver 3. helg fri (helg er definert som lørdag etter kl.18 - søn kl 24.). Det har vi nemlig ikke idag i mitt selskap.
Har man en arbeidsdag på over 10 timer skal man ha to pauser i løpet av dagen med omtrent lik del av arbeidsdagen plassert før/etter pause (altså kan ikke arb.giver f.eks plassere pausen umiddelbart etter innsjekk - noe som er populært å gjøre dersom man starter dagen med forsinkelse...). Dessuten skal man ha anledning til å sitte ned og spise uforstyrret. Ikke helt enkelt for kabincrew til tider...
Crew skal vite når de skal jobbe og ha fri, minst 14 dager før iverksettelse av et månedsprogram. Dessuten kan ikke arb.giver ensidig forandre på fridagene etter programutgivelse uten aksept fra arb.tager.

Dette er hovedpunktene i forskriften så vidt jeg vet. Det blir jo en forbedring i forhold til idag som jeg gleder meg til!
:up:

I og med at vi dessverre ikke er omfattet av arb.miljøloven, så trenger vi noen "barnepiker" i form av tilsynet!:biggrin

The Ticketor
08-02-2005, 16:01
I believe "The Pilot" would prefer an answer in English, as his question is posed in English.

cabincruiser
08-02-2005, 16:09
Originally posted by The Ticketor
I believe "The Pilot" would prefer an answer in English, as his question is posed in English.


OOps... sorry! Don't have time for a translation at the moment!

The Pilot
08-02-2005, 18:21
Thanks for your info cabincruiser, Jeg snakker norsk, but my written norsk is darlig, that's why I write in english, but a reply in Norsk er bra, and if I don't understand I'm maried to a flot Norsk jenta to help me out.

What chainges for ambulance are they thinking about?

The Pilot:hi2