PDA

View Full Version : Tre kroner dyrere å fly


sirpjalle
06-10-2007, 23:11
- Puslete, mener Framtiden i våre hender om økningen i CO2-avgiften på flybilletten.

Det har vært mye snakk om økt avgift på flyreiser, etter at flyturene ble kåret til klimaversting av statsminister Jens Stoltenberg. Dette er det nå gjort noe med: CO2-avgiften på innenlands flyreiser har økt.

Men det er tvilsomt om den økte avgiften vil få folk til å fly mindre.

- Avgiftsendringen er ikke større enn at CO2-avgiften på en flytur fra Oslo til Bergen kun øker med 3 kroner - fra 10,50 til 13,50. Det blir puslete hvis målet er å gjøre toget konkurransedyktig med flyet, sier Guri Tajet, informasjonsleder i Framtiden i våre hender til NA24.

Samtidig er det liten satsing på alternativ reisemåte. En uavhengig utredning gjort for Jernbaneverket viser at fornyelsesbehovet for skinner og tekniske anlegg på jernbanen er på 1-1,4 milliarder kroner hvert år frem til 2040. Årets bevilgning er bare på halvparten av dette beløpet.

- Det store problemet er at tidligere regjeringen har bevilget så skandaløst lite til jernbaneformål at selv en historisk satsing ikke er nok til å sikre fornuftig fornyelse og livskraftig drift på eksisterende baner, sier Tajet.

Årets bevilgning er på 660 millioner.

05.10.07 15:27, ny 05.10.07 16:07

LN-RKF
07-10-2007, 05:20
Dette redder nok miljøet ja.... :(

Farmer
07-10-2007, 11:10
Det store spørsmålet til Kristin H burde være HVA denne såkalte "CO2" avgiften går til?
Er den øremerket klima og miljøtiltak, eller forsvinner den ned i det store svarte statskassehullet.
Hvis det ikke er øremerket, burde avgiften endre navn til Fiskalavgift!

gustavf
07-10-2007, 12:13
Det finnes vel ikke øremerkede avgifter i Norge, med noen meget få unntak?

Kringkastingsavgiften er øremerket NRK, men ellers kommer jeg ikke på noen. Dette er jo ikke et gebyr for en tjeneste, men en del av skattesystemet.

EB
08-10-2007, 07:35
Nå har den rød-grønne alliansen fått leke lenge nok... De trenger og ønsker seg tydligvis avløsning!!!

TG923
08-10-2007, 11:49
Ja - som om glade, styringsdyktige samarbeidspartnere står i kø på borgelig side... :old

TOS
08-10-2007, 22:50
Originally posted by gustavf

Det finnes vel ikke øremerkede avgifter i Norge, med noen meget få unntak?

Kringkastingsavgiften er øremerket NRK, men ellers kommer jeg ikke på noen. Dette er jo ikke et gebyr for en tjeneste, men en del av skattesystemet.

Det er helt riktig. Skatter/avgifter er i svært sjelden grad øremerket, men det finnes nok noen små unntak (i tillegg til kringkastingsavgiften). I Tromsø har man f.eks. en lokal særavgift på drivstoff som er en del av finansieringen av Tromsøpakke II (tror jeg det var) - dvs. infrastruktur mm. knyttet til trafikksystemet i Tromsø (sykkelveier inkl.).

Slike avgifter er jo ikke bare ment å skulle gå til et spesifikt formål, men dels til å endre atferd i ønsket retning samt å bidra til generelle skatteinntekter. Om et nivå på avgiften som siganlisert her er i nærheten av å være nok er selvsagt en helt annen sak.

Isbamse
09-10-2007, 10:40
Originally posted by Farmer

Det store spørsmålet til Kristin H burde være HVA denne såkalte "CO2" avgiften går til?
Er den øremerket klima og miljøtiltak, eller forsvinner den ned i det store svarte statskassehullet.

Det ville bli ganske byråkratisk om alle avgifter skulle øremerkes. Derfor er det best at de går inn i det store hullet. Men da må selvsagt avgiften være stor nok til at adferden endres (tenk hvilken grusom skjebne Staten fikk om alkoholavgiftene virket!) og alternativene må bygges ut.

Utflyttet
09-10-2007, 10:46
Originally posted by Farmer
Det store spørsmålet til Kristin H burde være HVA denne såkalte "CO2" avgiften går til?


Jeg trodde du hadde tilgang til billig tax free så mye som du reiser? Du må slutte med den trespriten, eller deicing-fluid eller hva det nå er du har dukket. Selvfølgelig får du ikke vite hva pengene går til, det skulle tatt seg ut om politikere faktisk må holde ord. :)

-A