PDA

View Full Version : Sterk økning i antall utenlandske besøkende til Oslo Lufthavn


FlightDeck
02-10-2007, 20:22
Den nye reisevaneundersøkelsen fra Oslo Lufthavn viser at 800 000 utenlandske besøkende ankom OSL med fly i første halvår 2007. Dette er en økning på 33 % siden samme periode i 2005.

Antall turister økte med 65 000 eller 26 % til 309 000, mens arbeidsreisende økte med
135 000 eller 38 % til 491 000.

- Det er vanligvis flere utenlandske besøkende i annet halvår og vi forventer 1,8 -2 millioner utenlandske besøkende i 2007. Tallene viser også hvor viktig fly er blitt som transportmiddel for turister og at nye ruter med overkommelige priser gir langt flere utlendinger mulighet til å besøke Norge hele året, sier markedssjef for trafikkutvikling Knut Stabæk ved Oslo Lufthavn AS.

Turister
Fra Tyskland kom det flest turister med 32 000 i første halvår 2007. Det er en økning på 12 000 eller 60 % fra samme periode i 2005. Sterkest økning i antall turister var det fra Polen som økte fra 8 000 til 23 500. Også fra Frankrike, Storbritannia og USA var det sterk økning i antall turister. Det er derimot en nedgang i antall turister fra Sverige og Danmark

Arbeidsreiser
Det er flest svensker som reiser i forbindelse med arbeid. Svenske arbeidsreisende økte med 24 % siden samme tidsperiode i 2005. Polakkene står imidlertid for den største økningen med 440 %. Den sterke økningen i personer på arbeidsreise fra Polen skyldes hovedsakelig arbeid i Norge. I første halvår 2007 er 67% av disse polakkene på reise til jobb, 12 % på reise til kurs/konferanse og 21 % på ordinær forretningsreise. For de reisende fra Sverige var formålet tilnærmet det samme i 2005 som 2007: andelen reiser til arbeid 25 %, kurs/konferansereiser 20 % og ordinære forretningsreiser 55%.

Også fra Tyskland, USA, Storbritannia er det sterk økning.

Fra Oslo Lufthavns nettside 2. oktober 2007 (http://www.osl.no/index.asp?strUrl=//templates/applications/internet/showObject.asp?infoobjectid=1027503&menuid_1=&menu id=&topExpand=&subExpand=&pid_1=&l=&cAD=1000123&la nguagecode=1044)

FlightDeck
02-10-2007, 20:41
Originally posted by FlightDeck

Polakkene står imidlertid for den største økningen med 440 %. Den sterke økningen i personer på arbeidsreise fra Polen skyldes hovedsakelig arbeid i Norge. /url]

... Og derfor er Norwegians Polen-ruter noen av de det ligger mest penger i ...

amatør
02-10-2007, 20:50
Gledelig å se at det er sterk økning i reisende fra USA, en ny direkterute snart kanskje:question: