PDA

View Full Version : Widerøe, sparer penger !


ENTO
25-09-2007, 21:16
Hørte en fortelle at Widerøes flighter mellom Torp og Køben... ikke lenger går rett syd, men etter avgang Torp dreier de venstre og går ned over Sverige. Da unngår de å bruke Oslo upper control 118.875. Dvs etter avgang er det Farris approach 134.050 og deretter over til Malmø ctr 124.400. Er det virkelig så mye penger å spare på å unngå en controlenhet ?

GF1
25-09-2007, 21:37
Sparer de virkelig noe vesentlig på å komme seg inn i svensk territorium fort nok til at det kan skje direkte fra Farris?

Jeg har forresten lenge lurt på hvorfor i all verden Torptrafikken skulle via dansk territorium (via Trano) når trafikken fra Gardermoen (og tidligere Fornebu) alltid har gått over Sverige helt ned til CPH approach.

CK
26-09-2007, 08:16
med problemene vi har hatt i norsk sektor m.h.t. bemanning etc, er det kanskje like greit å bruke svensk luftrom, så er man kanskjje sikrere på å få gjennomført flygninger (når ikke flyene har teknisk...)

Jumper G5
26-09-2007, 09:11
Det er et tett luftrom over Østlandet, og enda tettere rundt CPH, hvor mye av det nødvendige innflygingsluftrommet ligger over Sverige. Derfor har som oftest de vanlige SID'ene fra OSL retning CPH gått langs eller over den svenske østkysten, og ned mot innflygingsfixet "SVEDA" hvor STAR'en inn til CPH overtar. En vanlig Airway fra CPH til OSL går gjerne lengre vest. Så det trenger ikke å ha med ATC å gjøre, det er rett og slett for å ha en fast flow-retning ut av OSL og inn til CPH. Forøvrig var militæret til tider satt inn som brukere av luftrommet i Skagerak, men etter nedleggelse av skvadronene på Rygge og Ängelholm er det ikke så mange storbrukere der lengre.