PDA

View Full Version : Referat fra første møte i Fornebu-gruppen, 09jan07.


Falcon
11-01-2007, 15:05
Tilstede: Knut Arveng, Mats Averkvist, Kurt Gorm Larsen, Nils Mathisrud og Kristian Rasmussen (referent)

Hensikten med møtet var å diskutere mulighetene for å starte et nettverk for Fornebu-interesserte, og på hvilken måte det er mest hensiktsmessig å gå frem for å oppnå dette. Motivasjonen er et felles ønske om å ta vare på flyplasshistorien og kunne formidle den videre.

På grunn av kort frist klarte bare noen av dem som har registrert seg på interesselisten å stille. Vi syntes likevel det var nyttig å komme i gang, og vi setter opp et nytt møte i løpet av de nærmeste ukene. Listen over dem som aktivt har meldt seg på nærmer seg allerede 20 personer, og det virker som om interessen er ganske stor ellers også.

Det er et sterkt ønske om å ”finne på noe”, men hvor skal man starte? Diskusjonen handlet mye om hva det overordnede konseptet skal være. Skal vi starte en forening, med registrering i Brønnøysund, faste møter, valg, kontingent og generalforsamling? Eller skal vi møtes for å prate, se på bilder og drikke øl på Sjøflyhavna? Vi ble enige om å starte forsiktig med å spre ordet blant potensielle interessenter (privatpersoner, foreninger, lokalavisen) om at det er startet en Fornebuhistorisk gruppe, og se hva som skjer. Vi finner et møtested på Fornebu, helst Odonata (den gamle kantinen/restauranten/ekspedisjonsbygningen), hvor vi kan arrangere sosiale og faglige ”happenings”. I tillegg ønsker vi å bygge opp en digital database som dokumenterer flyplassen. Databasen må lages på en måte som gjør at det er enkelt å bidra, og som er fleksibel nok til at man kan ordne og strukturere innhold underveis. Blog-, forum- og wiki-løsninger ble nevnt som aktuelle tekniske løsninger for å komme i gang.

Vi fant ut at det kan være lurt å ha en målsetning om å produsere noe håndfast til 10-årsmarkeringen for nedleggelsen 07okt08. Noen eksempler på dette kan være et spesialnummer av Norsk Luftfartshistorisk Magasin, en bok, en utstilling eller en kombinasjon av disse.

I forhold til Bærum kommune og andre mulige samarbeidspartnere, etc. er det en fordel å være en registrert forening. Vi bør derfor registrere en så snart vi ser om dette tar av, og ikke minst når vi vet hva vi evt. skal kalle oss.

Aksjonspunkter

1-1 Opprette et web-forum for koordinering og diskusjoner. (Christian/Kristian)
1-2 Kontakte Odonata for å diskutere samarbeid. (Kjell Oskar)
1-3 Undersøke alternative møtesteder. (Kristian)
1-4 Undersøke om Wiki kan være hensiktsmessig som rammeverk for databasen. (Nils)
1-5 Tenke på egnede navn på gruppen (inkl. URL/webadresse til nettsted). (Alle)
1-6 Lage et faglig opplegg for neste møte. (Knut)
1-7 Finne frem til folk som sannsynligvis har lyst til å være med, og invitere dem. (Alle)

Det er som alltid de fremmøttes rett å delegere oppgaver til dem som ikke er der. :-)

Neste møte avholdes innen 08feb07. Tid og sted avtales på forumet.

/jkr

vingtor
12-01-2007, 00:52
En god oppsummering, Kristian.

Jeg kom til å tenke på at selv om 7. oktober 2008 er en viktig merkedag, så følger det også en (minst) like viktig dag året etter. 1. juni 2009 er det 70 år siden Fornebu ble offisielt åpnet. Det bør også markeres på noe vis.

Nils

Fellowship
13-01-2007, 00:18
Originally posted by vingtor

En god oppsummering, Kristian.

Jeg kom til å tenke på at selv om 7. oktober 2008 er en viktig merkedag, så følger det også en (minst) like viktig dag året etter. 1. juni 2009 er det 70 år siden Fornebu ble offisielt åpnet. Det bør også markeres på noe vis.

Nils
Et godt poeng! Luftfartsverket/Avinor snøt oss for å kunne feire FBU 60 år 1.juni 1999.

Vi kan vise at vi kan trå til med et 70-års jubileum.