PDA

View Full Version : Traffiktall SAS mai 2019


Someone
11-06-2019, 11:09
Et par streikedager og dårlige svenske tall gjør at SAS sin trafikk for også mai er ned, både antall passasjerer, ASK/RPK og fyllingsgrad. om ikke annet er yielden opp

Totalt mai:
Passasjerer: 2502 mill -10,1%
ASK: -6,6%
RPK: -10,3%
Load factor: 72,2% -3,0pp
Yield: +7,4%
PASK: +3,5%

https://www.sasgroup.net/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/sas-may-traffic-figures-affected-by-two-days-of-pilot-strike-190611.pdf

Bergern
11-06-2019, 11:49
Kan den økte yielden delvis skyldes at rutene som ikke ble rammet av streik har høy fortjeneste?

Someone
11-06-2019, 11:55
Kan den økte yielden delvis skyldes at rutene som ikke ble rammet av streik har høy fortjeneste?Neppe, da tendensen her har vært lik nå lenge før streiken

Utfordringen her er egentlig ikke færre passasjerer, men at utgiftene øker mer enn inntektene. Økt yield her gir høyere inntekter selv om passasjertallet er ned

TripleAction
11-06-2019, 13:15
Kan den økte yielden delvis skyldes at rutene som ikke ble rammet av streik har høy fortjeneste?

Ja, det tror jeg, og selv om streiken bare utgjorde to av månedens dager, vil også utsettelse av reiser i streikeperioden gi høyere yield for resten av måneden. Men det er nok små tall vi snakker om her.

Neppe, da tendensen her har vært lik nå lenge før streiken

Det blir litt enkelt å bare sammenlikne SAS med egne tidligere tall. En må også se på trenden i markedet, og yield for resten av europeisk luftfart gikk ned. Altså var den positive yield-utviklingen hos SAS sannsynligvis også noe påvirket av streiken (men ikke mye).