PDA

View Full Version : Avinor-ekspertene vil ikke flytte


LN-SEK
30-09-2004, 13:03
Tenkte dette hadde interesse:

Avinor-ekspertene vil ikke flytte (http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2004109300225)

23 eksperter sitter på Avinors gullgruve. Sier de opp jobbene, taper selskapet mange hundre millioner kroner.


- Her er det ingen som kommer til å flytte til Stavanger. I motsetning til flygelederne trenger vi heller ikke gjøre det. Jobbmuligheter har vi i området rundt Røyken, sier tillitsvalgt Lars Erik Moen i Tekna, fagorganisasjonen for akademikere med teknisk-naturvitenskapelig utdanning.
Til forskjell fra flygelederne, som er utdannet til å være flygeledere og bare det, er informatikkspesialistene ettertraktede på jobbmarkedet. Det kan brått bli et kjempeproblem for Avinor.
En av teknikerne Drammens Tidende snakket med i går, sier det slik:
- Avinor-ledelsen forstår ikke konsekvensene av sine beslutninger. Lytter gjør de heller ikke. Direktør Randi Flesland lever i sin egen eventyrverden.

HAR KODEN. De 23 ekspertene på systemavdelingen sitter på en aldri så liten gullgruve for Avinor. Avdelingen i Røyken utvikler flynavigasjonssystemene som benyttes ved norske kontrollstasjoner. Da kontrollsystemet i sin tid ble kjøpt inn, fikk Avinor også kjøpt systemkoden. Koden gir Avinor rett til selv å videreutvikle systemet. Den løpende tilpasning til stadig mer moderne versjoner, er det systemavdelingen som utfører. Når jobbmotivasjonen nå er dårlig, er flere allerede ute på markedet etter nye jobber.
- Den første møter på jobbintervju i dag, mens flere andre er i gang med å skrive sine CV-er, sier en ansatt.
Blant de ansatte er det spesialister innen ulike områder innenfor denne koden.
- Det har tatt lang tid å bygge opp dette fagmiljøet. Om det nå smuldrer opp, kan det få store konsekvenser. Da kan Avinor bli nødt til å kjøpe tjenester fra leverandøren i USA. Da snakker vi ikke om småpenger. Uten kompetansen kan Avinor risikere å gå til innkjøp av nytt system fra en leverandør. Da snakker vi om utgifter i mange hundre millioners-klassen, sier Moen.

FLYTTER IKKE. Systemavdelingen er i ferd med å oppgradere anlegget i Bodø til dagens standard. Det stammer fra 1970-tallet. Deretter skal de gå løs på et nytt system for ny samlet flykontroll sør. Den jobben er beregnet til å ta fire år. Målet er å være ferdig innen anlegget i Røyken legges ned i 2008.
- Avinorhar ikke tenkt på hvorvidt de ansatte i Røyken er motiverte til å gå løs på den jobben nå, eller om de heller finner seg andre arbeidsgivere, sier en ansatt.
- En avskalling hos oss vil være katastrofal for langsiktig vedlikehold av navigasjonssystemet. Avinor spiller et høyt spill, sier han.
De fleste av de 23 ansatte ved systemavdelingen er bosatt i Røyken-området. Der har de tenkt å bli:
- For mange er selv flytting til Oslo helt uaktuelt. Vi er folk i 30-40 årsalderen som har bygd hus her, har ungene i skolen her og har jobbmuligheter i nærområdet. Sjansen for å flytte er lik null, sier en ansatt.
Avinors styre skal 6. oktober gjøre endelig vedtak om plassering av kontrollstasjonen for sør-Norge.
ESPEN SANDLI
espen.sandli@dt.no

Herlov
30-09-2004, 13:08
Pjacklam har sikkert noen kommentarer å komme med her. Han jobber vel i den avdelingen?